n

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana tvých osobních údajů je pro nás důležitá, a proto postupujume v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nažízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679) a adaptačním zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

 

Kdo zpracovává tvé osobní údaje?

Skupina dobrovolníků, která provozuje web portál www.studentistudentum.cz. Více se o nás dozvíš na stránce www.studentistudentum.cz/kdo-jsme.
Pokud bys chtěl/chtěla vědět více ohledně přístupu nebo opravy tvých osobních dat, prosím, kontaktuj nás na info@studentistudentum.cz. 

 

Jaké údaje zpracováváme?

Zadavatel úkolu: Jakmile na našem webu zadáváš úkol, požádáme tě o vyplnění tvého jména, anebo můžeš jen přezdívky, emailové adresy, abychom tě mohli kontaktovat a věku, abychom věděli, že jsi způsobilý/á ke sdílení svých osobních údajů.
Lektor: Jakmile se přihlašuješ do programu, požádáme tě o vyplnění tvého jména, případně přezdívky, emailové adresy, ideálně té oficiální školní, a také název vysoké školy, na které studuješ a heslo pro přihlášení tvého profilu.
Během využívání webových stránek budeme sbírat i údaje o IP adrese a cookies.

 

Za jakým účelem zpracováváme údaje a jaký je jejich právní základ?

Účelem zpracování tvých osobních údajů je zprostředkování dobrovolnické pomoci se školním učivem v období, kdy jsou školy zavřené z důvodu koronavirové epidemie. 
Tvé osobní údaje žádáme současně s tvým souhlasem, bez něhož bychom je nemohli zpracovávat.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány a sbírány zákonným a transparentním způsobem a vyžadujeme jen nezbytně nutné a přiměřené údaje ve vztahu s účelem, pro který je sbíráme.
Pokud neschválíš jinak(odběr Newsletteru) na email či jiný kontakt, který zadáš, tě budeme informovat jen v rámci komunikace ohledně zadání a řešení tvého úkolu, pro jiné účely jej nepoužijeme.

 

Jaké cookies používáme?

Jakmile se přihlásíš na naše webové stránky nastavíme dočasné cookie, které neobsahuje žádné osobní údaje a je pro ověření toho, zda tvůj prohlížeč přijímá cookies soubory. 
Pokud zaregistruješ na webu úkol, bude ve tvém prohlížeči uložen soubor cookie, který neobsauje žádné osobní údaje ale jen identifikátor tvého úkolu.
Provoz na webových stránkách bude snímán funkčními a analytickými soubory cookies, které neobsahují žádné osobní údaje kromě IP adresy.
Správa cookies je podporována všemi standardními webovými prohlížeči, kde lze jednotlivé cookies manuálně buď smazat, blokovat nebo zakázat jejich použití.

 

Jak dlouho tvá data uchováváme?

Data budou uchována po dobu provozu portálu www.studentistudentum.cz, ne však déle než je zakonem stanovená doba. Po ukončení jeho platnosti, všechny osobní údaje budou nenávratně smazány. Jakožto zadavatel/ka úkolu máš možnost úkol kdykoli zrušit a tím jej společně se svými údaji smazat, to však neplatí, pokud se úkolu již nějaký lektor (řešící) ujmul. V tomto případě se pak úkol přesunuje mezi vyřešené, a údaje budou smazány viz datum výše.

 

Jaké máš práva ohledně tvých údajů?

Pokud jsi se přihlásil/a na náš web a zadal/a své údaje s úkolem, máš právo obdržet informace o tom, které osobní údaje o tobě uchováváme. S každým úkolem jakožto zadavatel/ka zadáváš nově své údaje, tudíž v případě změny emailu jej můžeš nově zadat sám/sama. Z pozice lektora můžeš kdykoli požádat o opravu zadaných údajů v rámci tvého profilu, nebo je změnit sám/sama. Můžeš také požádat o odstranění tvých údajů předtím, než se tak stane automaticky, to se netýká údajů, které jsme povinni uchovávat z bezpečnostních důvodů.