n

Videokurzy z kategorie Fyzika

Nezkreslená věda - polovodiče

Stručný úvod do teorie polovodičů, P a N vodivost, PN přechod

Přidáno: před 1 rokem

Rovnice kontinuity pro kapalinu

Jak vypočítat rychlost proudící kapaliny v trubici o proměnném průřezu

Přidáno: před 1 rokem

Hyperbarická komora

Vladimír Kořen a jeho návštěva přetlakové komory

Přidáno: před 1 rokem

Rychlost šíření zvuku

Vypočítejte vzdálenost od vybuchující sopky, pokud rychlost zvuku je 340 m/s. Ve videu je vidět rázová vlna, která se šíří od sopky.

Přidáno: před 1 rokem

Gravitační zrychlení

Výpočet gravitačního zrychlení v různých vzdálenostech od Země

Přidáno: před 1 rokem

Mechanický tlak

Mechanický tlak - co to je, základní jednotky, jak vypočítat tlak

Přidáno: před 1 rokem

Tlaková síla

Výpočet tlakové síly z tlaku a plochy

Přidáno: před 1 rokem

Hydrostatický tlak

Výpočet hydrostatického tlaku pod vodou v závislosti na hloubce pod hladinou

Přidáno: před 1 rokem

Archimédův zákon 1 - úvod

Ukázka toho, že vztlaková síla se zvětšuje s tím, že zvětšujeme ponořenou část tělesa

Přidáno: před 1 rokem

Archimédův zákon 2 - odvození vztlakové síly

Vztlaková síla se zvětšuje s ponořeným objemem, v tomto videu upřesníme vzorec pro výpočet vztlakové síly

Přidáno: před 1 rokem

Archimédův zákon 3 - výpočet objemu ledovce pod vodou

Příklad na výpočet poměru mezi ponořenou částí a celým objemem ledovce

Přidáno: před 1 rokem

Bernoulliho rovnice - odvození

Odvození na tabuli, vztah mezi kinetickou a tlakovou energií tekutiny

Přidáno: před 1 rokem

Brownův pohyb - model

Ocelové kuličky reprezentují molekuly, válečky reprezentují větší částice (pylová zrnka, saze)

Přidáno: před 1 rokem

Rychlost světla 1 - okolo Země

Jak rychle se pohybuje světlo v porovnání s velikostí Země

Přidáno: před 1 rokem

Rychlost světla 2 - mezi Zemí a Měsícem

Jak rychle se pohybuje světlo v měřítku vzdálenosti Země - Měsic

Přidáno: před 1 rokem

Rychlost světla 3 - Mezi Zemí a Marsem

Jak rychle se pohybuje světlo v měřítku vzdálenosti Země - Mars

Přidáno: před 1 rokem

Rychlost světla 4 - v měřítku Sluneční soustavy

Jak rychle se pohybuje světlo od Slunce k planetám a dalším tělesům Sluneční soustavy

Přidáno: před 1 rokem